Sporen naar God - 1 (SNG1)

12 liederen voor jongerenkoor plus één extra.


Inhoud
1. Nieuw begin van leven (H. Oosterhuis/A. Arens)
Een licht swingend en gedragen lied dat zich goed leent voor samenzang. Het lied is inzetbaar als offerandelied of bij de lezingen en biedt aanknopingspunten voor onder meer Pasen, Veertigdagentijd, Pinksteren en Kerst.
pdf Luister:
 

2. Gezicht van hoop 
De oorspronkelijke titel is "Der Hoffnung Gesicht", uitgave TVD - verlag, Dusseldorf. Een lied dat makkelijk meezingt en toepasbaar is bij de lezingen, de vredeswens en als slotlied.

pdf Luister:
 
3. Het is nu of nooit  
Oorspronkelijk uitgegeven onder de titel "Wenn nicht jetzt, wann dann?", eveneens bij TVD-verlag. Het refrein is aanstekelijk. "Het is nu of nooit" is uitstekend toepasbaar als slotlied.
pdf Luister:
 
4. Breng mij over grenzen 
Een meeslepende compositie, zeer geschikt voor samenzang. Het is een 'Kyrie' en 'Gebed om vergeving' ineen.
pdf  - stemmig: pdf

            Luister:
 
5. Dit huis van glas en steen (A. van Tongeren/A. van Baest)
Een gedragen openingslied. De lichte kleuren in de begeleiding geven het lied een helder karakter. De driestemmige zetting  maakt het ook geschikt voor koren met een kleine bezetting.
pdf Luister:
 
6. Om menswording (A. van Tongeren/A. van Baest)
 Een smeekbede die past bij het Kyrie of gebruikt kan worden als een offerandegezang. Het eenstemmige lied is sterk  sfeerbepalend. Het is daarom bruikbaar bij thema's als Allerzielen, vrede of de Emmausgangers.
pdf Luister:
 
7. Wij gaan aan tafel (K. van Rooijen/E. Borgers)
Een vrolijk offerandelied dat met lichte combobegeleiding moet worden gezongen. De partituur geeft hier aan- wijzingen voor. Het ritme is aanstekelijk en de melodie zingt snel mee.
pdf Luister:
 
8. Een hooglied (W. de Boer/E. Borgers)
In dit lied kunnen koor, combo en solist zich naar hartelust uitleven. Liturgisch is het bruikbaar als themalied of lied bij de communie.
pdf Luister:
 
9. Kom Stilte (A. Arens)
Een lied voor bij de communie dat een uitdaging vormt voor zowel koor als combo. Het bouwt in spanning langzaam op tot een hoogtepunt in stilte.
pdf Luister:
 
10. Voorbedelied (H. Oosterhuis/T. Löwenthal)
Dit lied biedt mogelijkheden om koor en kerk in afwisseling te laten zingen. Het tussenspel zoals dat op de CD te horen is, geeft aanknopingspunten voor een beweeglijke versie.
pdf Luister:
 
11. Tafellied (H. Oosterhuis/T. Löwenthal)
Een plechtig lied dat grote rust en waardigheid uitstraalt. Het is te gebruiken bij de offerande, het Lam Gods of de communie. De modale stemvoering veroorzaakt een plechtige sfeer en nodigt uit tot samenzang.
pdf Luister:
 
12. Spoor van uw gerechtigheid (W. de Boer)
Door haar eenvoud ontwapenend ! Het refrein is geschikt voor samenzang maar kan ook vierstemmig door het koor worden gezongen. Te gebruiken bij opening, offerande of communie.
pdf Luister:
 

12+1 : In winter gevangen 
Deze canon werkt sterk als het "Maak mij vrij, ontwaak in mij" pas op het einde wordt toegevoegd.

pdf Luister:
 

Over deze bundel

De koorwerken zijn op diverse plaatsen inzetbaar en variëren in moeilijkheidsgraad. Het bevat vier éénstemmige koorwerken met uitgeschreven pianobegeleiding en akkoordsymbolen, maar de overige liederen die drie- en vierstemmig uitgewerkt zijn, kunnen veelal ook goed éénstemmig uitgevoerd worden. Het genre van de nummers varieert van ballade, bossa nova, gospel tot de wat klassiekere koormuziek.