Muziek is leven

Vier liederen, speciaal gecomponeerd en bewerkt voor het verplichte repertoire van het Nationaal JongerenKoren Festival.


Het Nationaal JongerenKoor is ook te bekijken via de Youtube links. Meye Peters repeteerde eerder met het NJK maar was tijdens de uitvoering verhinderd. Frank van Gaal trad op als gastdirigent. De opnames zijn van Jos en Martin en werden gemaakt tijdens het optreden van het NJK op de Code-Music zangdag in het voorjaar van 2014.

Inhoud
1. Als de engelen (F. van Gaal / D. Chafiâ, F. van Gaal)
pdf  Luister:
 
2. De stroom van morgen naar vandaag (F. Bisschop / F. Jansons)
pdf  Luister:
 
3. Ik houd mijn adem in  (E.Bakker / E. Bakker)
pdf  Luister: