Met eigen ogen

12 liederen voor jongerenkoor op teksten van Huub Oosterhuis
Met liedjes mensen winnen voor elkaar’, schreef Huub Oosterhuis in 1972.


Inhoud
1. Ergens komt een kind vandaan (J.Siemensma)
De mens komt als kind, als onbeschreven blad ter wereld, op weg naar een onbekende toekomst. De zin van het leven, vallen en opstaan, samen, elkaar een naam geven en ruimte om te wonen, te leven, te groeien. Kern: "Wie leeft die maakt zijn eigen lied, en wie niet leeft, verstaat het niet".
Gebruik: bij doopvieringen, eerste communie, vormsel.
pdf  Luister:
 
2. Wek mijn zachtheid/Voor de zevende dag (A. Oomen)
Een bede om weer te worden zoals je was als kind: zonder vooroordelen de dingen zien zoals ze zijn, onbevangen, zonder cynisme, hardheid; om weer vertrouwen te krijgen in het leven en het daglicht te kunnen verdragen.
Gebruik: als schuldbelijdenis, by het Kyrie, als lied bij de communie.
pdf  Luister:
 
3. Delf mijn gezicht op (A.Arens)
Ons ware gezicht, verstopt achter vele maskers. Hoe vaak ben je jezelf, stel je je kwetsbaar op? Je ware schoonheid ligt begraven onder al die lagen maatschappelijke make up. Ontdekt die ware schoonheid en ontdoe je van de maskers zodat je durft te leven: "bloot en onomwonden": Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Gebruik: huwelijksdienst, waar het te pas komt.
pdf  Luister:
 
4. Nooit hoorden wij/Alle dagen (A. Oomen)
We hebben geen zichtbaar bewijs van God's bestaan. Maar er is wel elke dag opnieuw daglicht. En het licht is, volgens het scheppingsverhaal waarmee de bijbel begint, het allereerste schepsel van God. Dat licht draagt ons door het leven. En in dat licht dragen wij elkaars lief en leed, zijn wij zo goed als God voor elkaar.
Gebruik: als alternatief belijdenislied, bij het lezen van het scheppingsverhaal, huwelijksvieringen.
pdf  Luister:
 
5. Jij die voor alle namen wijkt/Lied aan de voet van de berg (A. Arens)
Dit lied verwijst naar het bijbelverhaal over de tocht door de woestijn. We staan aan de voet van de berg Sinaï: geen God te bekennen, slechts zand. Mozes geeft de door God zelf beschreven stenen tafelen met de Tien Woorden of 'Geboden', als leidraad voor het leven. Géén toverformule, geen 'zeker weten', geen dogma's over een almachtige God die alles regelt en oordeelt, 'onwrikbaar onbewogen'. We zijn op elkaar aangewezen en proberen zo goed als God te zijn.
Gebruik: alternatief belijdenislied, bij lezingen uit Exodus, in de vastentijd.
pdf  Luister:
 
6. Jij bent het antwoord niet (M. van de Ouderaa)
De thematiek 'Jij die voor alle namen wijkt'. Het verwoordt het gevoel van onmacht en teleurstelling over een God die geen antwoord geeft, zich niet laat zien, niet almachtig is, niet ingrijpt. Het verwoordt de vragen van velen, ook bij 'gelovigen', jong en oud, die telkens weer opkomen bij grote teleurstellingen, rampen. Het zijn geen 'ongelovige vragen', maar vragen die juist voor elk diep geloof uitgaan.
Gebruik: bij een passende gelegenheid.
pdf  Luister:
 
7. Die zegt God te zijn (H. Belderbos)
Vragen bij de God waar de bijbel over vertelt. De God die zich laat zien als een brandende braamstruik aan Mozes, als een wolk in de woestijn, als een God van woorden en wonderen. Maar wat moeten wij daarmee? Liever daden dan woorden.
Leeft deze God met ons mee, zoals het verhaal over Jezus vertelt? Trekt deze God zich het lijden van de mensen aan? Vragen van alle tijden.
Gebruik: vastentijd, Goede vrijdag, bij afscheid en uitvaart.
pdf  icon-youtube  Luister:
 
8. Wij die met eigen ogen (A. Oomen)
Een klaaglied over de dagelijkse toestand. We zien alles met 'eigen ogen' dagelijks op het nieuws en zien het met 'lede ogen' aan. Wat kunnen wij er aan doen? Het lied roept ons op om niet te vergeten waartoe wij gemaakt zijn, om er van te maken wat we kunnen. Het Licht en de Geest hebben wij daarbij nodig, het geeft ons de kracht en het vermogen om te doen wat we kunnen. Met anderen. Dan is er nog redding.
Gebruik: Vredesweek, Pinksteren, belijdenislied of slotlied.
pdf  Luister:
 
9. Ik wou een tuin/Lied van een Messias (A.Arens)
Jezus overziet zijn leven als het ware in een notendop. De eerste strofe verwijst naar de veertig dagen die hij doorbrengt in de woestijn waarbij Hij door de 'Satan' (dat betekent Dwarsliggen) op de proef wordt gesteld. De tweede strofe gaat over het laatste avondmaal en de Hof van Olijven, de laatste strofe over de kruisiging en zijn begrafenis.
Gebruik: Veertigdagentijd en Goede week.
pdf  Luister:
 
10. Komen ooit voeten gevleugeld (J. Dumoré)
Een vredeslied dat begint met de vraag of ons ooit nog eens de definitieve vrede zal worden gemeld door de gevleugelde voeten van engelen (die heeft Oosterhuis geleend uit het vredesvisioen van Jesaja 52, vers 7). Wat is echte vrede? Niemand op de vlucht, nergens alarm, zwaaien naar vreemden en vrienden worden met je vijanden.
Gebruik: Vredesweek, Kerstmis.
pdf  Luister:
 
11. Houd elkander vast (B. Calame)
Een lied vóór wegzending en zegen. Ons wordt een hart onder de riem gestoken en we worden aangespoord elkaar te steunen, wat er ook gebeurt. Veel thema's uit vorige liederen komen hier terug. God als licht dat niet dooft, als liefde die blijft. Ondanks alles: van Hem is de toekomst.
Gebruik: als slotlied.
pdf  Luister:
 
12. Blijf niet staren (B. huijbers)
Tekst van de profeet Jesaja (43, 18-19). Tijdens de ballingschap van de Joden voorspelt Jesaja de terugkeer naar hun thuisland. Blijf niet staren op het verleden, niet vastzitten in wat voorbij is. Vertrouw op de God van jullie voorouders. Hij zegt "Ik ga iets nieuws beginnen".
Gebruik: bij boetevieringen, Hemelvaart, als schuldbelijdenis, bij elk nieuw begin, elke nieuwe levensfase.
pdf  Luister:
 

Over deze bundel

Met liedjes mensen winnen voor elkaar’, schreef Huub Oosterhuis in 1972. Vanaf de jaren zestig heeft Oosterhuis honderden teksten geschreven die elke zondag in vele katholieke en protestantse kerken worden gezongen. Naar aanleiding van zijn vijfenzestigste verjaardag is door een jongerenpanel een selectie gemaakt van twaalf liederen. Een aantal teksten is opnieuw getoonzet, door bij jongerenkoren bekende componisten, en enkele liederen zijn aangepast.
De liederen uit deze bundel zijn één- tot vierstemmig en over het algemeen in een populair-klassieke stijl geschreven. Een uitdaging voor de wat gevorderde jongerenkoren. Ze zijn voorzien van pianobegeleiding en akkoordsymbolen.