Licht uit de hemel

Twee liederen

De partituurvoorbeelden pdf zijn delen van de originele partituur.

Inhoud
 
1. Licht uit de hemel (A.Arens / A.Arens)

Naar de profetie van Zacharias, Lucas 1, 68-79

Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de heilige Geest en sprak in profetische woorden: 'Geprezen zij de Heer, de God van Israël: want Hij heeft zijn volk bezocht en het verlost.  Een reddende kracht heeft Hij ons verwekt, in het huis van David zijn dienaar, zoals Hij van oudsher had voorzegd bij monde van zijn heilige profeten.

  pdf   Luister:
 Oefenopname:
 

2. Kleine litanie (W. van Wieringen / A.Arens)

 pdf    Luister: