Laat je horen

Een selectie van liederen uit de periode 2000-2010, samengesteld door Code-Music in opdracht van Stichting Nationaal Jongerenkoren Festival Rijsbergen.


Inhoud
1. Over de drempel (M. Zagers / J. Beijer)
Deze compositie is speciaal opgenomen als eerbetoon aan de in 2011 overleden componist/dirigent Jos Beijer. Het is een prachtige klassiek polyfoon lied, heel vocaal getoonzet. Een volwassen vierstemmig werk waarin een koor haar muzikale zangkwaliteiten volledig kan laten zien.
pdf   lyrics Luister:
 
2. Samen de toekomst in (JK St. Lucas)
Leden van jongerenkoor St. Lucas hebben dit lied geschreven. Het geeft je als koor volop mogelijkheden je te laten zien en horen. Het vragende, soms verwijtende karakter kun je stevig neerzetten. De omslag naar een warm refrein zorgt voor verschillende stemmingen en sferen in één lied.
pdf   lyrics Luister:
 
3. Het komt je toe (R.Janssen & E.Regterink / R. Jansen)
Een liturgische popsong bijna, gericht op tienerkoren en jonge jongerenkoren. De tekst gaat over keuzes die je moet maken in je eigen toekomst. Staar je je blind op wat er voor je is weggelegd of zet je zelf stappen om je eigen leven kleur te geven? De Teens.
pdf   lyrics Luister:
 
4. Maak het stil (L. Danenberg / M.Wolters & E. Bakker)
Vamos zong dit lied. Het is een zoektocht naar stilte in de chaos en drukte van alledag. De stilte waarin God zich laat vinden. Een stemmig lied, met uiteindelijk een mooie klankkleur. De subtiele ritmes in de coupletten vragen speciale aandacht.
pdf   lyrics Luister:
 
5. Om Hem (Hoving & van Gaal)
C-us-sing zong dit lied. Het gaat over iemand die geniet van het leven maar ook oog heeft voor de mensen er omheen. En toch knaagt er iets. In de refreinen klinkt een aanmoediging om, zoals Augustinus ons leerde, alles in het licht van God te zetten. Een grotendeels driestemmig lied, met tempowisselingen die een goede samenwerking tussen koor, combo en dirigent vragen.
pdf   lyrics Luister:
 
6. Leven kun je niet alleen (L. Simons / F. de Jong)
Een winnende compositie, gezongen door A-Capelle.
Een bemoedigend lied waarin je op jouw levenspad je naaste kunt vinden in het licht van God. Een goed zingbaar lied met eenvoudige meerstemmigheid. De uitdaging zit hem in het zorgvuldig uitvoeren van de syncopische ritmes.
pdf   lyrics Luister:
 
7. Praise the King of heaven (Henry Francis Lyte / J. Roosen)
Een nieuw getoonzet lied op een oude tekst uit het jaar 1834 (naar psalm 103). Het lied op een tekst van Henry Francis Lyte heeft een Engels karakter. De verzen herhalen zich vier keer en eindigen met een Alleluja. Met de juiste opbouw zorg je er voor dat het lied tot het einde spannend blijft.
pdf   lyrics Luister: