Laat het maar zien!

Zestien liederen voor de Veertigdagentijd en Pasen voor tienerkoor, jongerenkoor en middenkoor.
De liederen in deze bundel zijn bruikbaar voor verschillende koren en leeftijdsgroepen.

Hiermee will Code-Music een brug slaan tussen de koren binnen een parochie.
Laat het maar zien!  is een uitgave van Code-Music, speciaal ontwikkeld in het kader van de Vastenaktie.
De partituurvoorbeelden pdf zijn delen van de originele partituur.

Inhoud
 
1. Adem van eeuwigheid (A.Arens)
Een openingslied dat makkelijk meezingt. Een funky drumbegeleiding met brushes past er goed bij.
 Voorbeeld: klik op  pdf
 

2. Een licht breekt door (L .Zenetti / W. Heurich / W. de Boer)
Een loflied dat met Pasen kan worden gezongen. De licht traditionele stijl is met name geschikt voor middenkoren.

pdf 
 
3. Soms moet je je bezinnen (A.Arens)
De coupletten passen bij de eerste, tweede en vijfde zondag van de veertigdagentijd. Het refrein past algemeen bij deze periode. Er is een scherp contrast tussen het rustige, bezinnende karakter van het begin en de vaart van de drie coupletten.
pdf 
 
4. Maak van de wereld geen woestijn (R.Nuyens/ A.Arens/ E.Ceulemans)
Een veertigdagenlied dat een compacte theatrale afwisseling heeft. De tekst refereert aan de controverse tussen de duivel en Jezus in de woestijn. Hoe gaan wij om met de verlokkingen van deze tijd? Doordat het lied relatief eenvoudig is kan een klein koor er al veel expressie in leggen.
pdf
 
5. Mijn Vaders huis is heilig (A.Arens/ H.Oosterbeek)
Een beurtzang bij de derde zondag van de Veertigdagentijd. Jezus haalt uit naar kooplieden en Farizeeërs die de tempel ontheiligen. Hij wijst hen op puurheid, respect en eerlijkheid. Op het einde van het lied kijkt hij vooruit naar zijn eigen ontheiliging op Goede Vrijdag.
pdf
 
6. Ogen open (A.Arens/ E.Ceulemans)
Een acclamatie bij het thema "Naastenliefde". De acclamatie kan als keervers worden gebruikt.
pdf
 
7. Verder dan ogen kunnen (A.Arens/ R.Jansen)
Een lied in popstijl voor Palmzondag. Alles van materiële waarde vergaat, maar zorg voor elkaar, troost, verwachting, vertrouwen en liefde hebben eeuwigheidswaarde.
pdf
 
8. Om ons weer hoop te geven (W. de Boer)
Dit lied kijkt vooruit naar de betekenis van het lijdensverhaal. Het is daarom in het bijzonder geschikt om te zingen van Palmzondag tot en met Goede Vrijdag.
pdf
 
9. Jij bent dichtbij (B.Calame)
Een sfeervolle ballad die gaat over afscheid, loslaten, vertrouwen en troost. Het past daarom niet alleen als meditatie op Goed Vrijdag maar ook op Allerzielen of tijdens een uitvaart.
pdf
 
10. Ik zag handen, Heer (G.van Houdt-A.Arens/ H.Peters)
Een mooi sober lied dat bij uitstek past bij Goede Vrijdag en het thema 'Naastenliefde'.
pdf
 
11. The angel rolled (traditional)
Een dankbare zetting voor deze swingende gospel die met Pasen kan worden gezongen.
pdf
 
12. Let us break bread together (traditional)
Een bekende spiritual die als offerandelied er mooi en gedragen klinkt in deze zetting.
pdf
 
13. Dichter dan wij durven dromen (A.Arens)
Deze acclamatie kan door het tafelgebed heen geweven worden. De tekst refereert aan het Eucharistisch gebed XII C: "en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons".
pdf
 
14. Onze hoop breekt door het donker (A.Arens)
Een gedragen stemmig communielied met een eenvoudige melodie die gemakkelijk meezingt.
pdf
 
15. Wijs ons de weg (A.Arens/ R.Luttikhuizen)
Een sfeervol slotlied voor de Veertigdagentijd dat ook algemeen inzetbaar is.
pdf
 
16. De dagen van verdriet voorbij (W. de Boer/ A.Arens)
Een energiek lied waarmee de (Paas)viering uitbundig kan worden afgesloten.
pdf