Eenvoudig lied voor jongerenkoren '99

Compositiewedstrijd rond het thema geloofsbelijdenis

Inhoud
1. Dan weet ik dat ben jij (M. van der Werf / E. Ceulemans)
Dit lied is een meditatie juweel, door de tekst en muziek. Het verbeeldt het contrast tussen gesproken woord en het mysterie dat zich onverwacht in het leven kan openbaren. De muziek werkt toe naar driestemmigheid door een rustige melodie met subtiele modulaties. Soms uitdagend om goed te intoneren. Niet eenvoudig. Het lied zal velen aanspreken.
pdf Luister:
 
2. Jij blijft mij boeien (Y. van Emmerik / R. Luttikhuizen)
Een lied in directe stijl. Uit de tekst spreekt het verlangen naar een God die dichtbij staat en direct steun biedt. In dit verlangen is niet een rotsvast geloof geworteld maar een blijvende aantrekkingskracht en hoop. Redelijk eenvoudig qua structuur en melodie. De eenstemmige coupletten zingen makkelijk weg, net zoals de melodie van het refrein. De pianobegeleiding is sober en doorzichtig zodat het geheel eenvoudig blijft.
pdf Luister:
 
3. Jij blijft mij boeien (Y. van Emmerik / H. Oosterbeek)
Deze zetting is volledig eenstemmig. Het tweede deel van elke strofe zingt als vanzelf mee. Hoewel de melodie in louter kwartnoten geschreven is heeft het stuk een swingend karakter wanneer de begeleiding met gevoel voor 'funk' speelt. Dit lied komt het beste tot zijn recht met een combo.
pdf Luister:
 
4. Dans van geloof (M. van der Werf / H. Swinkels)
Er verschijnt een beeld van het geloof als een dans tussen mens en God. Het lied is dan ook meer een lied over geloven, dan een
geloofsbelijdenis. De compositie is voorzien van een vlotte fluitpartij. Het lied gaat aan stijlbeperkingen voorbij en is gewoon leuk om te zingen.
pdf Luister:
 
5. Jij bent God voor ons (W. de Boer / H. Swinkels)
Volledig homofoon geschreven en driestemmig gezet. Het lied leunt qua karakter aan tegen gospel-rock. Het refrein is ritmisch eenvoudiger dan de coupletten en goed mee te zingen. Wie van een "vlot" lied houdt kiest dit lied.
pdf Luister:
 
6. Jij bent God voor ons (W. de Boer / F. Sterenborg)
Frank Sterrenborg verwerkt in zijn toonzetting korte harmonische wendingen die voor de jongere of kleinere koren aangenaam zijn om te zingen: niet te moeilijk en toch meer dan recht toe recht aan. Ietwat gedragen van karakter, zonder syncopen. Het geheel maakt het ook voor de oudere kerkganger heel toegankelijk.
pdf Luister:
 
7. Zo is, geloof ik, God (E. Regtering, R. Janssen / R. Jansen)
God wordt vergeleken met een vogel in drie gedaanten en in
verschillende relaties tot de mens. Het lied heeft een stevig ritmisch karakter met vaart. Een combo kan zich perfect uitleven op dit lied dat elementen van symfonische rock bevat. Voor koren met energie die van vaart en enthousiasme houden is dit een kolfje naar hun hand.
pdf Luister:
 
8. In de ochtend (A. Arens / R. Pes)
In de tekst worden Heilige Geest, Zoon en Vader in die volgorde verbeeld door ochtend, middag, avond en eeuwigheid. Zowel op een dag als tijdens de levensloop kom je God steeds in diverse gedaanten tegen. Ronald Pes zet in dit lied een overpeinzende sfeer neer waarbij het koor licht, als een verhaal vertellend, moet zingen. De compositie is kort en eenvoudig driestemmig. Belangrijk bij dit lied is dat het koor niet zingt op een beat maar vrijheid in tekstplaatsing krijgt.
pdf  youtube  Luister:

Over deze bundel

Deze koorbundel bevat een achttal overwegend eenvoudige jongerenkoorwerken. De stijlen variëren van popballad tot funk. Ze zijn ingezonden rond het thema 'geloofsbelijdenis'. Door de vrije teksten kunnen de liederen eerder bestempeld worden als geloofsliederen. De partituur is voorzien van pianobegeleiding en akkoordsymbolen.