Eenvoudig lied voor jongerenkoren '02

21 acclamaties en korte gezangen voor tiener-, jongeren- en middenkoor


Inhoud
1. Intrede (Jesaja 50,4-5 / Peter Rippen)
Past bij de zondagochtend. We worden geroepen om te luisteren en te spreken en stukje bij beetje onszelf en onze omgeving te vernieuwen. Zing eerst de cantus totdat het koor en de kerkgangers hiermee vertrouwd zijn. Voeg in een later stadium de tegenstem toe.
pdf Luister:
 
2. Kyrie / Heer ontferm U (muziek: R. Pes)
Deze acclamatie is krachtig in alle eenvoud. Haal rustig adem in maat 9 voor 'ontferm U' om in één vloeiende lijndoor te zingen naar 'U'. Subtiele maar strakke begeleiding door drums of andere percussie past hier goed bij en helpt bij het voelen en daarmee ritmisch zingen van de syncopen.
pdf Luister:
 
3. Kyrie (muziek: J. Siemensma)
Deze acclamatie nodigt als vanzelf uit tot samenzang wanneer steeds de eerste twee maten van een regel door een deel van het koor worden gezongen en de rest en de kerk volgen in de derde maat. In alle eenvoud gezongen met gitaarbegeleiding, zonder bas-ostinaat en canon, geeft dit Kyrie al een rustige en prettig sfeer.
pdf Luister:
 
4. Kyrie (muziek F. Sterenborg)
Dit Kyrie is voor geschikt voor koren met combo. De abrupte overgangen van toonsoort doen in eerste instantie misschien onwennig aan maar zullen snel als samenhangend worden ervaren. Met een groot koor geef je dit Kyrie een theatrale uitdrukking.
pdf Luister:
 
5. Gloria/Zing van Geloof Hoop en Liefde (Paulus,1 Korinte 13,13/P.Rippen)
Deze canon kent twee niveau's. De cantus firmus is vocaal erg prettig en nodigt uit tot meezingen. In een later stadium kun je als jongerenkoor met de canon goed uit de voeten. De bovenstem geeft een extra dimensie. Juist geschikt voor gevorderde jongerenkoren.
pdf Luister:
 
6. Tussenzang / Wees voor anderen (Matteus 7,12 / M. vd Ouderaa)
Inzetbaar als tussenzang, als slot-acclamatie, tijdens de offerande en bij de vredeswens. Met een combo geej je het vaart en kun je het bovendien eenvoudig verlengen en herhalen wanneer de situatie daarom vraagt.
pdf Luister:
 
7. Alleluja / Kostbaar, zegt God (Jesaja 43,4 / F. Sterenborg)
Bij voorkeur voorafgaande aan de evangelielezing. Je kunt dit gezang herhalen, afwisselend koor en allen. ook geschikt als dooplied.
pdf Luister:
 
8. Alleluja / Kostbaar, zegt God (Jesaja 43,4 / E. Ceulemans)
Vormt een eenheid met de evangelie-acclamatie(9). De plotselinge modulatie op het einde 'Ik heb je lief' vormt als het ware de opmaat voor het Evangelie. Na het lezen ervan keert 'Brandde ons hart niet' terug naar de originele toonsoort. Beide acclamaties zijn goed eenstemmig te zingen. De kerkgangers zingen makkelijk mee.
pdf Luister:
 
9. Evangelie-acclamatie/Brandde ons hart niet (Luc. 24,32/E. Ceulemans)
Zie nr. 8 Alleluja.
pdf Luister:
 
10. Evangelie-acclamatie / Brandde ons hart niet (Lucas 24,32 / R. Pes)
Deze acclamatie werkt sterk als je in dynamiek spanning opbouwt naar een climax op maat 17. Subtiele maar strakke ritmische combobegeleiding helpt goed om de syncopen in de melodie te voelen en uit te voeren. De melodische eenvoud maakt deze acclamatie bijzonder doeltreffend.
pdf Luister:
 
11. Evangelie-acclamatie / Brandde ons hart niet (Luc.24,32 / B. Weusten)
Deze uitbundige compositie kun je het beste uitvoeren met een combo en een wat groter koor. Voor samenzang moet je rustig de melodie een aantal keren met de kerkgangers doornemen.
pdf Luister:
 
12. Voorbeden / Onrustig is ons hart (Augustinus van Hippo / R. Pes)
Een prachtige acclamatie die bij het zingen 'in je binnenkomt'. Om de mensen te laten meezingen hoef je slechts bij de herhalingen de kerkgangers uit te nodigen. Ze zullen spoedig meezingen. Dit lied is zeer treffend in sfeer en eenvoud. Bij de herhalingen kun je de eerste vier maten van het intro skippen.
pdf Luister:
 

13. Voorbeden / Onrustig is ons hart (Aug. van Hippo / J. Siemensma)
Ook deze acclimatie is in eenvoud doeltreffend. Tijdens de voorbeden kun je de canon laten vervallen en het akkoordenschema zoals op het einde aangegeven, volgen. Je kunt de canon dan zingen bij de afsluitende bede.

pdf Luister:
 
14. Voorbeden / Gij die ons kent (H. Oosterbeek / H. Oosterbeek)
Opnieuw een makkelijk zingbare en doeltreffende voorbeden-acclamatie. De muziek leent zich er uitstekend voor om al zachtjes tijdens de bede te beginnen zodat gebed en muziek een mooi weefsel vormen.
pdf Luister:
 
15. Offerande / Je bent geboren om te stralen (M. Williamson / A. Arens)
Makkelijk te zingen. Het verdient wel aandacht op exactheid van het ritme. Door de afwisseling koor-volk kunnen de kerkgangers meezingen. Dit lied heeft door de zetting ook inderdaad een 'stralend' karakter. De tekst is van Marianne Williamson uit haar boek "Return to love." Het betreft de passage die Nelson Mandela tijdens zijn inaugurele rede(1994) citeerde.
pdf Luister:
 
16. Heilig / Sanctus (muziek: A. Arens)
Dit Sanctus werkt zeer aanstekelijk voor zowel tieners als jongeren en zingt makkelijk mee. Je kunt 'sanctus' zowel door één stemgroep als door een solist laten voorzingen.
pdf Luister:
 
17. Consecratie-acclamatie/ Want wie zijn leven wil redden (Luc. 9,24 / E. Ceulemans)
Het rustige intro leidt alle zangersin een weldadige flow die prettig zingt. De sfeer is een mooie combinatie van musical en liturgische muziek.
pdf Luister:
 
18. Consecratie-acclamatie/Want wie zijn leven wil redden (Luc.9,24/A. Arens)
Laat de muziek van deze acclamatie zachtjes en naadloos op de instellingswoorden aansluiten. Zet met het koor licht en zangerig in en bouw naar het einde toe op. Dan onderbreekt dit gezang de liturgische beweging niet maar voert deze mee, voegt iets extra's toe en geeft weer door.
pdf Luister:
 
19. Agnus Dei (muziek: F. Sterenborg)
Deze compositie past muzikaal goed bij het Kyrie van Sterenborg (4). De stemvoering is prettig en ligt goed in het gehoor. Een combo kan erg veel bijdragen aan het overtuigende karakter van dit lied.
pdf Luister:
 
20. Agnus Dei (muziek: B. Weusten)
Mooi, gedragen en sfeervol van karakter en is dankbaar om te zingen met een wat groter koor. Het biedt de uitdaging om een spanningsboog van het begin tot het einde uit te bouwen.
pdf Luister:
 
21. Wegzending / Bemin (Augustinus van Hippo / A. Arens)
Hiermee kun je elke viering afsluiten. Na het zingen ervan kun je prima nog een uittredelied zingen. Een dergelijke combinatie is een goed alternatief voor een slotlied met samenzang.
pdf Luister:Over deze bundel

De vierde 'eenvoudig lied voor jongerenkoren' heeft een serie fraaie inzendingen opgeleverd. De teksten zijn korte quotes en citaten uit de Bijbel of van bekende personen. De gezangen zijn eenvoudig tot gemiddeld in moeilijkheidsgraad en zeer afwisselend in stijl. Alle gezangen zijn voorzien van pianobegeleiding met akkoordsymbolen. Naast de partituur is ook een kooruitgave beschikbaar van alle composities.

CD
Een projectkoor heeft alle acclamaties in een standaarduitvoering met pianobegeleiding op cd opgenomen. Daarnaast is van een aantal acclamaties een tweede uitvoering toegevoegd met begeleiding van een uitgebreid combo.