Een nieuwe morgen

Paasliederen over schepping, doortocht, water, opstanding en leven voor kinderkoor, jongerenkoor, middenkoor en gemeenschap.


Inhoud
1. We hebben wat te vieren (G. Brokerhof-Van der Waa/R. Pes)
 pdf Luister:
 
2. Als dit het dan is (F. Bisschop/R. Jansen)
pdf Luister:
 
3. Een nieuwe morgen (D. van den Heuvel/F. Merkies)
 pdf Luister:
 
4. Uit de diepte (W. De Boer)
pdf Luister:
         Met koor:
 
5. Het gebeurde in een nacht (JK St. Lucas)
pdf Luister:
         Met koor:
 
6. Vrij (M. Zagers/A. Arens)
pdf Luister:
 
7. Wat is beloofd (W. Van Wieringen/R. Kempen/D. Koot/M. Van Oosten)
pdf Luister:
 
8. Nooit meer alleen  
pdf


Over deze bundel

Deze bundel is een zogenaamde 'parochiebundel'. Dat betekent dat de titels zingbaar zijn door verschillende koren en de gemeenschap. Hiermee wil Code-Music verbindingen leggen binnen een parochie.

De liederen lopen uiteen in stijl en functie. Zo zijn er een aantal duidelijk liturgisch gedefiniëerde nummers zoals 'We hebben wat te vieren' en 'Het gebeurde in een nacht' naast meer maatschappelijk betrokken liederen als: 'Als dit het dan is'. Het lied 'Een nieuwe morgen' is een duidelijk musicallied met een herkenbare melodie en een tekst die profane en religieuze motieven mengt, 'Nooit meer alleen' is een vierstemmig samenzanglied dat traditionele samenzang en popmuziek tot een eenheid weet te smeden.