Confirmatio

Een bijzonder lied tijdens het vormsel.


1. Confirmatio (A.Arens)
pdf  Luister:

Confirmatio is oorspronkelijk gecomponeerd ten behoeve van de Vormselvieringen in de St. Willibrordusparochie te Bodegraven. De voorbereidingsgroep vroeg om een nieuw lied dat het jongerenkoor kon zingen tijdens het vormen. Dit is 'Confirmatio' geworden.
Confirmatio is de latijnse benaming voor het sacrament van het Vormsel.
De letterlijke betekenissen zijn: Troost, Geruststelling, Bemoediging, Versterking, Bekrachtiging, Bevestiging.

Het toedienen van het Vormsel vindt doorgaans plaats buiten de aanwezige gemeenschap om: Het koor zingt enige liederen zolang als het vormen duurt en de kerkgangers wachten tot het voorbij is. Met dit lied kan het Vormsel dichter bij de gemeenschap gebracht worden.

Tijdens het instrumentale voorspel van het lied stellen vormheer en 1 tot 6 vormelingen zich op bij het altaar. Dan zingen achtereenvolgens het koor, een naaste verwant of kennis van een van de vormelingen, en de aanwezige kerkgangers de vormelingen toe. Tijdens het tussenspel vormt de Vormheer de vormelingen. Daarna herhaalt het ritueel zich met de volgende groep. Zo kunnen drie groepen vormelingen gevormd worden. Het toedienen van het sacrament speelt zich dus volledig binnen de spanningsboog van Confirmatio af.

Wanneer er veel vormelingen zijn kan tijdens het tussenspel een speciale eenstemmig strofe worden gezongen waarin de namen van de vormelingen worden opgenoemd.

A.Arens