Projecten

De meeste koren die betrokken zijn bij Code-Music zijn actief in de RK-kerk. Ze zingen in vieringen en zijn daarmee onderdeel van de liturgie. Wat er in vieringen gezongen wordt, zijn niet 'zomaar' liedjes. Verschillende liederen en teksten hebben hun eigen plaats in de viering.
Het is daarom belangrijk dat koorleden en dirigenten iets weten van de achtergrond van de liturgie. Daar zijn deze pagina's voor bedoeld. Het streven is om op termijn deze sectie te vullen met pagina's over allerlei onderdelen van de liturgie, en allerlei momenten in het liturgisch jaar. Dit wordt gekoppeld aan repertoire dat voor deze momenten gebruikt zou kunnen worden.


Missionair Vormselproject "In vuur en vlam" 

Het project is een compleet pakket voor begeleiders en vormelingen.
Het bestaat uit een begeleidersboek, waarin alle bijeenkomsten zo beschreven zijn dat deze gemakkelijk gegeven kunnen worden. Voor de vormelingen is er een full colour werkboek met fotohoesjes, een kalender en zes bewaarkaarten.

In Vuur en Vlam is een uitgave van de Katholieke Bijbelstichting. De teksten zijn geschreven door Liesbeth Stalmeier,
in samenwerking met Bisdom Rotterdam en met steun van Bisdom Roermond.
Het project wordt aanbevolen door het Officium Catecheticum van het R.K. Kerk-genootschap.
Meer informatie verkrijgen over het pakket en bestellen kunt u via de website: VormselVuurenVlam
 
In het project worden suggesties gedaan voor liederen.
Deze staan hieronder vermeld. Door er op te klikken kun je ze beluisteren.
Je kunt deze liederen bestellen door het sturen van een email naar: codemusic


 1. Gewoon beginnen - mp3-download
 Luister:

Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.

 
 2. Ubi Caritas - mp3-download
Luister:

Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.

 
 3. Kom ga mee, geef ieder een hand - mp3-download
Luister:

Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.

 
4. Vuur van de enige 
 Luister:

Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.

* Dit lied wordt uitgegeven door Gooi & Sticht
 
5. Zo is God - mp3-download
Luister:

Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.

 
6. Aan welke kant sta jij - mp3-download
Luister:

Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.

 
7. Brood en wijn - mp3-download
Luister:

Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.