Missie

Code-Music is een stichting die kinder-, jongeren- en middenkoren ondersteunt in:

  • 1. de muzikale ontwikkeling van de koorleden, combo en dirigent.

  • 2. de muzikale bijdrage van het koor aan de liturgie met daarvoor geschikt repertoire.

Activiteiten

Bovenstaande proberen wij te bereiken door het (mede)organiseren van diverse activiteiten en producten, zoals daar zijn:

- Het Nationaal Jongerenkoor

- Het Nationaal Middenkorenfestival

- Uitbrengen van nieuwe koormuziek, zodat de koren hun repertoire kunnen uitbreiden

- Dirigentenweekend

En daarnaast ondersteunen wij o.a.:

- Het Nationaal Jongerenkorenfestival te Rijsbergen

- Het Poeldijks Jongerenkorenfestival